Name: Mega NFC International

Adresse: Leipziger Platz 9
                10117 Berlin

Telefon: 030/2005918777

Fax:

Webseite: www.meganfc.de

e-Mail: info@meganfc.de

Handelsregisternummer:

Adresse bei Google Maps: KLICK

Firma Mega NFC International in Berlin-Mitte